ทางการสิงคโปร์ชี้แจงเรื่องย้ายคนงานต่างชาติจากที่พักแออัดไปพักในย่านชุมชนช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบาด พร้อมกับขอให้ประชาชนแสดงความเห็นอกเห็นใจและเริ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์รณรงค์เรื่องนี้

นายลอว์เรนซ์ หว่อง รัฐมนตรีการพัฒนาแห่งชาติที่เป็นประธานร่วมคณะทำงานเฉพาะกิจรับมือโควิด-19 แถลงต่อรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า เป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สำหรับประเทศขาดแคลนพื้นที่อย่างสิงคโปร์ เมื่อที่พักใหม่ของคนงานต่างชาติจะอยู่ใกล้ย่านที่พักอาศัยของประชาชนในช่วงที่โควิด-19 ระบาด สิ่งที่ทุกคนต้องทำคือปรับเปลี่ยนความคิดเรื่อง “ที่ไหนก็ได้แต่ต้องไม่ใช่หลังบ้านฉัน” (not in my backyard หรือนิมบี้ NIMBY) ทุกคนควรต้องยกย่องสิ่งที่แรงงานต่างชาติได้มีส่วนร่วมในการสร้างสิงคโปร์และต้อนรับพวกเขาในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชน

แรงงานต่างชาติรายได้ต่ำอาศัยกันอย่างแออัดในที่พักขาดสุขลักษณะ และครองสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในสิงคโปร์ที่มีทั้งหมดราว 38,000 คน ทางการสิงคโปร์ประกาศจะปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่โดยเร็ว และสร้างที่พักใหม่ให้แก่คนงาน 100,000 คนภายในไม่กี่ปี มาตรการเฉพาะหน้าคือการย้ายแรงงานหลายพันคนไปยังที่พักชั่วคราว 36 แห่ง บางแห่งเป็นอาคารการเคหะและโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้งานแต่อยู่ในย่านที่พักอาศัยของประชาชน ทำให้มีการแสดงความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ว่าจะเป็นผลเสียต่อความปลอดภัย สุขภาพ และราคาอสังหาริมทรัพย์ย่านนั้น ๆ กลุ่มสิทธิระบุว่า ก่อนหน้านี้คนงานต่างชาติพักตามที่พัก 43 แห่งที่อยู่ห่างไกลจากย่านท่องเที่ยวและที่พักอาศัยของชาวสิงคโปร์ เป็นการแบ่งแยกที่นำมาซึ่งทัศนะทั่วไปในเชิงลบ ชาวสิงคโปร์ไม่คุ้นเคยกับการมีแรงงานต่างชาติใกล้ที่พักแบบนี้ แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ออกระเบียบเข้มงวดกับแรงงานเหล่านี้ จนทำให้ที่พักชั่วคราวมีสภาพไม่ต่างจากเรือนจำ

ด้านกระทรวงวัฒนธรรมเปิดโครงการ #WelcomeInMyBackyard ทางสื่อสังคมออนไลน์ รณรงค์ให้ประชาชนแสดงความต้อนรับแรงงานต่างชาติที่พักใกล้ชุมชนตนเอง จัดการสนทนาออนไลน์ระหว่างคนในชุมชนและกับแรงงานต่างชาติ